Bli medlem

Välkommen som medlem i Föreningen Nordsvenska Hästen!
För att bli medlem i FNH: 

FNH har två former för medlemskap,
Medlem som betalar ordinarie avgift: Medlemsavgift 450 kronor per kalenderår om du är bosatt i Sverige. För utlandsboende 500 kronor. Som medlem får du medlemstidning samt den årligt utkommande stamboken!
Familjemedlem: Medlemsavgift 350 kronor per kalenderår oavsett om du är bosatt i Sverige eller utomlands. Familjemedlemskap är individuellt och förutsätter att det finns en medlem som betalar ordinarie avgift på samma adress. Familjemedlem är fullvärdig medlem men får inte egna utskick av tidning, stambok etc. utan förväntas ta del av det material som skickas till den person som betalar full avgift. 

Du hittar mer information om hur du blir medlem här!


FNH-Bohuslän är ett av många distrikt i Föreningen Nordsvenska Hästen, du är automatiskt medlem i ditt distrikt när du har betalt in ovanstående medlemsskap. Men för att ta del av Bohusläns almanacka, är vi nödgade att ta ut en prenumerationsavgift på 100kr/år. Du får då också övriga utskick från distriktet, ang. årsmöten mm. 
Prenumerationsavgiften betalas in till bankgiro: 5959-8680, Bohusläns distrikt av Nordsvenska hästen. 
OBS! Viktigt att uppge namn och adress så vi vet vart vi skall skicka almanackan.
Har du frågor angående medlemsskapet kontakta 
styrelsen. Du kan prenumerera på almanackan utan att vara medlem i FNH.