GDPR

Vi värnar om våra medlemmars personliga integritet. Vi i FNH Bohuslän lyder under vår huvudorganisation Föreningen Nordsvenska Hästen och deras integritetspolicy som också är hämtad från www.nordsvensken.org

Vi behandlar personuppgifter inom vår organisation i enlighet med den nya lagstiftningen. Det innebär i korthet

• vi lämnar inte ut uppgifter från våra register till personer eller myndigheter som inte är behöriga att hantera informationen,

• vi har avtal med de registeradministratörer som hanterar personuppgifter angående våra medlemmar att de inte får lämna ut uppgifter  utan vårt tillstånd,

• du har självfallet möjlighet att få reda på vilka uppgifter om dig som finns i våra register,

• du har självklart möjlighet att ändrat eller ta bort felaktiga uppgifter om dig själv i de register som vi använder,

• vi sparar inte uppgifter om dig längre än de är aktuella för vårt samarbete om det inte är påtvingat en längre tid av gällande lagstiftning.

När du betalar din medlemsavgift så ingår vi ett ömsesidigt avtal. För att kunna uppfylla vår del av detta avtal (skicka ut tidning, stambok etc.) registrerar vi personuppgifter om dig och de behandlas i enlighet med vår integritetspolicy för medlemsregistret. Den kan du läsa om på www.nordsvensken.org.

När det gäller personuppgifter om pass, ägarändringar eller liknande så använder vi oss av registret ”Blå Basen”. För de personuppgifter som finns i Blå Basen, som berör våra medlemmar, tillämpar Svenska Hästavelsförbundets integritetspolicy. Den kan läsa på www.svehast.se.

Har du inte möjlighet att gå in på Internet så kan du kontakta vår sekreterare Annica Igemo på telefon 070 - 578 68 70 eller adress Tomasbo 102, 733 61 Västerfärnebo, så skickar hon de önskade dokumenten till dig med post.