Information från riks, bestämmelser etc.

Riksföreningen Nordsvenska Hästen
Föreningen Nordsvenska Hästen är den nordsvenska brukshästens riksavelsorganisation som har till ändamål att under iakttagande av god etik verka för den nordsvenska brukshästrasens utveckling och förbättring, med bibehållande av de för denna ras utmärkande egenskaperna såsom energi, rörlighet, hållbarhet mm.
Föreningen, som bildades 1924, anordnar tillsammans med lokala företrädare länsvisa, årliga hästdagar med bruksprov.

Riksföreningen svarar vidare för stamboksföringen och utfärdande av hästpass, anordnar kurser och konferenser och bedriver informationsverksamhet bl.a. genom ett stående utrymme i tidningen Hästen. Medlemmarna erhåller den årligen utkommande stamboken.
Länk till FNH-Riks styrelse.

Stadgar för Föreningen Nordsvenska Hästen

Hingst- och storeglemente för nordsvensk  brukshäst

Registrator!


Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 Påläng
tel: 070-780 58 00 vardagar kl 8 – 10
epost: registrator@nordsvensken.org


Anslut dig till unghingstutbildningsprojektet
Jordbruksverket har beviljat ett projekt gällande körutbildning av hingstar av raserna ardenner, gotlandsruss och nordsvensk brukshäst.
Utbildningen löper över en fyraårsperiod, för att kunna ge hingstarna en väl genomtänkt och beprövad grund i körning, där varje steg är anpassat till hingstens ålder. Det finns möjlighet att ansluta sig till projektet ända fram till slutprovet som görs vid 4 års ålder, men det går också att ansluta sig redan på hösten när hingsten är föl.
Här nedan finns mer info och filer för nedladdning:

Regler för unghingstprojektet, anmälan, checklistor etc.

Hingstägare
Hingstägare som har för avsikt att låna ut sin hingst till annan person under betäckningssäsongen ska rapportera detta till licens- och språngrulleansvarig Anna-Caisa Lindbäck (se kontaktuppgifter ovan). Detta för att FNH ska kunna presentera rätt hingst i rätt uppstallningslän under betäckningssäsongen. Vi kan inte gå ut med några uppgifter annat än att hingstägaren hör av sig eftersom vi inte kan gå på "hörsägen". Tänk på att rapportera snarast om hingsten är död eller kastrerad.

Hovbroskröntgen
Nordsvenska Brukshingstar skall vara friröntgade i framhovarna med avseende hovbroskförbening innan de får godkännas för avel.
Hovbroskröntgenstatistik:
2006: 35 röntgade 22 ua, 7 lindrigt, 3 måttligt, 3 kraftigt
2007: 38 röntgade 34 ua, 2 måttligt, 2 kraftigt
2008: 42 röntgade 32 ua, 1 lindrig, 2 måttligt, 7 kraftigt
2009: 29 röntgade 27 ua, 1 lindrig, 1 kraftig 
2010: 37 röntgade 30 ua, 1 lindrig, 1 måttligt, 5 kraftigt 
2011: 32 röntgade 31 ua, 1 kraftig
2012: 33 röntgade 28 ua, 3 kraftiga, 2 måttliga
2013: 16 röntgade 15 ua, 1 måttlig till kraftig påverkan
2014: 32 röntgade 28 ua, 1 måttlig påverkad, 2 kraftigt påverkad, 1 måttligt och kraftigt påverkad
2015: 34 röntgade 29 ua, 3 st kraftiga förändringar och 2 st. måttliga förändringar
2016: 31 röntgade, 27 ua, 2 st lindrigar förändringar, 1 st måttligt förändringar, 1 st kraftigt påverkad.
2017: 38 röntgade, 34 ua, 4 st lindriga förändringar
2018: 45 röntgade, 40 ua, 5 st påverkade