Om oss - Styrelsen 2018

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Skicka ett mail till fnhbohuslan@gmail.com

Ordförande samt fullmäktige (2017-2018)

Björn Nordmark

Vice Ordförande (2018-2019)
Anders Magnusson

Kassör (2016-2019)
Helen Andersson

Sekreterare (2015-2018)
Karin Andersdotter Johansson

Ledamot (2018-2019)
Jonas Rohdén

Suppleant samt fullmäktige (2015-2018)
Sune Hjerpe

Suppleant (2017-2018)
Anna-Lena Johansson

Valberedning
Stig Rodin 
Kenneth Antonsson 
Roland Arvidson


Övriga funktionärer inom FNH Bohuslän

Mediaansvarig 
Malin Aronson 

Ungdomsansvarig 
Vakant

Körkursansvarig 
Peter Andersson och Anders Magnusson

Länskommittérepresentant 
Björn Nordmark